Aankondiging JPICH-call: Cultural Heritage, Identities & Perspectives

In het kader van het Joint Programming Initiative for Cultural Heritage and Global Change (JPICH) is de call ‘Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP)’ ontwikkeld. Gezien de omstandigheden in de wereld is de verwachting dat de deadline voor de call 22 september 2020 is.

Wetenschappers worden uitgenodigd onderzoeksvoorstellen in te dienen over de rol van erfgoed in de samenleving vanuit verschillende (inter)nationale perspectieven en waardesystemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen als: Welke rol speelt erfgoed in de vorming van identiteiten? Hoe kunnen instellingen op een inclusieve wijze erfgoed beheren? In hoeverre draagt digitalisering bij aan betekenisvolle toegang tot erfgoed? Het gaat om ketenbreed en interdisciplinair onderzoek dat opgezet en uitgevoerd wordt door transnationale consortia.

Samenwerking en e-mailgroep

In de call zijn vijf onderwerpen benoemd. Aanvragers worden nadrukkelijk uitgenodigd in de onderzoeksvoorstellen meerdere onderwerpen te combineren. Ze worden ook aangemoedigd om discipline-overstijgend samen te werken en zodoende kennis en expertise uit de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, kunsten, technische en/of exacte wetenschappen te combineren. Interdisciplinaire uitwisseling is noodzakelijk voor vernieuwend onderzoek naar cultureel erfgoed.

Gezien de globale ontwikkelingen en de impact daarvan voor samenwerking in onderzoek wordt hulp geboden om met mogelijk geïnteresseerde partners in contact te komen. Daarvoor is een e-mailgroep (genaamd JPICH-CHIP) opgericht, waarin ideeën voor onderzoeksvoorstellen gedeeld kunnen worden.

Informatie op NWO website

Op de website van de NWO staat alle informatie over de vijf onderwerpen, de deelnemende landen, het beschikbare budget, de ontvankelijkheidscriteria en de link naar de e-mailgroep.

Mensen die in zaal aandachtig naar een verhaal luisteren
Beeld: ©Joop Reijngoud
Verhalenhuis Belvédère