Japanse handelsnederzetting met Nederlandse wortels. Terug naar het verleden van Hirado’s toekomst

De Japanse stad Hirado lijdt onder leegloop en leegstand. Studenten bedachten hoe de stad aan de vergetelheid kan worden ontrukt met gebruikmaking van haar kleurrijke verleden.

Colofon

Dit is een artikel uit het tijdschrift Monumententaal, nr 3 2020

Tekst en foto's: Jean Paul Corten