Evolution of energy landscapes: A regional case study in the Western Netherlands

De analyse Evolution of energy landscapes: A regional case study in the Western Netherlands laat zien dat het landschap van West-Nederland al eeuwen verandert door de winning, transport en opslag van energie. De grootste landschappelijke transformaties van West-Nederland zijn veroorzaakt door ontbossing en turfwinning, wat onder andere resulteerde in grote meren. Algemeen bevestigt deze systematische analyse de langdurige en vele onderlinge verbanden tussen energieontwikkeling en landschapstransformatie. De huidige energietransitie naar hernieuwbare bronnen is een volgende stap in de voortdurende geleidelijke verandering van het landschap.

In opdracht van de RCE hebben twee medewerkers van Wageningen University & Research dit onderzoek uitgevoerd. De RCE ondersteunt met kennis van het verleden het proces om nieuwe vormen van energiewinning logisch te laten aansluiten op de huidige kenmerken en kwaliteiten van het bestaande landschap.