14 februari Wintermiddag Netwerk Historisch Cultuurlandschap

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Het thema voor de komende wintermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is ‘Landschapspijn: symptomen, oorzaken, genezing en controle’. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 14 februari bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Teunis Piersma (spreker tijdens deze wintermiddag) schreef enkele jaren geleden dat zijn Friese geluksgevoel had plaats gemaakt voor pijn. “Normaal ga je naar de dokter, maar waar kun je heen met landschapspijn?”. Die term, landschapspijn, wordt de laatste jaren veel gebruikt om de problemen qua biodiversiteit en steeds extremere eenvormigheid in ons cultuurlandschap te duiden. Die duiding heeft gewerkt: er is steeds meer aandacht voor de problematiek en op rijksniveau lijkt er een kentering gaande.

Maar wat is landschapspijn eigenlijk, wat zijn de symptomen? Wat zijn de oorzaken? Wat gebeurt er al op het gebied van herstel en monitoring? Op deze vragen en meer wil het Netwerk Historisch Cultuurlandschap antwoord zien te krijgen tijdens de aankomende wintermiddag.

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap organiseert jaarlijks een aantal netwerkbijeenkomsten voor onderzoekers, beleidsmakers, terreinbeheerders en andere geïnteresseerden in het (historisch) cultuurlandschap.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk wegens het bereiken van het maximaal aantal deelnemers aan deze bijeenkomst.

Programma

Tijd

Onderwerp

12.30

Inloop met koffie en thee

13.00

Welkom en introductie door dagvoorzitter
Theo Spek, Kenniscentrumlandschap Rijksuniversiteit Groningen

13.20

Landschapspijn en biodiversiteit
Theunis Piersma, bioloog en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

14:00

Symptomen en monitoring
Gerrit-Jan van Herwaarden, verbonden aan het samenwerkingsverband LandschappenNL

14:40

Thee/koffiepauze

15:10

Een landbouw in transitie, wat betekent dat voor het landschap?
Alex Datema, melkveehouder in Groningen en voorzitter van de koepel van agrarische collectieven BoerenNatuur

15:50

Herstel en versterken van landschapselementen in samenwerking met agrarische collectieven
Oscar Borsen, projectleider bij Landschapsbeheer Friesland

16:30

Discussie

16:45

Afsluiting en netwerkborrel