RAM 286: Romeinen op de Riesenberg. Beschrijving van de collectie Spronck en een inventariserend veldonderzoek in Cadier en Keer, gemeente Eijsden-Margraten

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het inventariserend onderzoek dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2022 en 2023 heeft uitgevoerd op de Riesenberg in Cadier en Keer (gemeente Eijsden-Margraten). De aanleiding voor het onderzoek vormen de Romeinse vondsten die twee hobby-archeologen op deze kaap hebben gedaan.

Colofon

Auteurs: T. de Groot, J.W. de Kort, J. Orbons en E. Rensink
Redactie: T. de Groot en J.W. de Kort
Tekstredactie: N. van Beelen
Goedgekeurd door autorisator E. Rensink, 14-3-2024

ISBN/EAN: 978-90-5799-356-5
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2024