Melding Onderzoeksactiviteit - Aanvraag ontheffing Besluit Erfgoedwet Archeologie

Voor het aanvragen van een ontheffing in het kader van het Besluit Erfgoedwet Archeologie (BEa) is een aantal documenten nodig. Voorafgaand aan een activiteit moet een 'melding 'onderzoeksactiviteit' worden ingediend.