Herinneringen om door te geven. Resultaten enquête herinneringserfgoed

De minister van OCW heeft aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd een verkenning uit te voeren naar herinneringserfgoed. De eerste contouren van de relatie tussen erfgoed en herdenken/herinneren, op basis van onderzoek en gesprekken, staan in Erfgoed om bij stil te staan (juni 2018). Om deze inzichten te verdiepen is een enquête gehouden.

De hoofdvragen van de enquête

Welke thema’s leven er in uw regio met betrekking tot herinneren en herdenken? En zijn er historische plaatsen die u hiermee in verband brengt? En hoe is dat op nationaal niveau? Wat is voor u de meerwaarde van historische plekken, gebouwen en objecten voor het herinneren en herdenken van gebeurtenissen en personen? En is hier extra aandacht voor nodig? Wat is de rol van de overheid bij herdenken en herinneren?

Colofon

Analyse en rapportage: projectgroep herinneringserfgoed: Monique Eerden, Iris Contant, Berthe Jongejan, Dolf Muller, Henk Hoogeveen, Nadine van Tijn, Ben de Vries in samenwerking met Maarten Reith (Reith-Hendriks & partners).
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maart 2019