BRAM 31: Archeologisch booronderzoek op het historische kerkhof van de dorpswierde Bellingeweer (gemeente Winsum)

Dit is een wetenschappelijk rapport over de neerslag van het booronderzoek op de dorpswierde Bellingeweer in de gemeente Winsum.

Onderzoek naar aantasting

Het onderzoek is gestart, omdat omwonenden de vraag hadden of het in 1979 formeel gesloten kerkhof weer voor begravingen kon worden opengesteld. Het doel van het onderzoek was om de aantasting van de wierde door de bouw en sloop van de kerk en het eeuwenlange gebruik van het terrein als kerkhof te bepalen. Uit het onderzoek is gebleken dat er, behalve enkele voorwaarden in gebruik, vanuit de archeologische monumentenzorg geen bezwaren zijn om op het kerkhof opnieuw in gebruik te nemen.

Colofon

Reeks: Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 31
Auteurs: J. van Doesburg, M. van der Heiden, J. Stöver en F. Laarman
ISBN/EAN: 978-90-5799-314-5
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019