BRAM 29: Booronderzoek op de top van de hoogste terp van Nederland

Op de dorpsterp van Hogebeintum is in 2015 archeologisch onderzoek verricht in het kader van de funderingswerkzaamheden aan de middeleeuwse kerk.

Archeologisch onderzoek dorpsterp Hogebeintum

De toren van de kerk van Hogebeintum is onderhevig aan ernstige verzakking, mogelijk een verlaat gevolg van de commerciële terpafgravingen die tussen 1870 en 1928 plaatsvonden. Om de verzakking te stoppen is rond de kerktoren een reeks van 15 palen in de grond geschroefd. Op deze palen is een soort betonnen ‘korset’ gelegd waarmee de fundering van de toren op een soort tafel is komen te staan. Deze ingreep leidde tot een verstoring aan het archeologische rijksmonument en was aanleiding voor archeologisch onderzoek.

Colofon

Reeks: Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 29
Auteurs: M. van der Heiden, J.W. de Kort, J. van Doesburg J. Stöver & B. van Os
ISBN/EAN 9789057992964
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018