NAR 55: Knowledge for Informed Choices

Voor het programma ‘Kenniskaart Archeologie’ is gewerkt aan diverse kaarten, datasets, onderzoeksmethoden en handreikingen. In dit Engelstalige rapport worden deze tools afzonderlijk besproken.

Various maps, datasets, research methods and guidelines were worked on for the "Kenniskaart Archeologie" program. These tools are discussed separately in this English-language report.

Kenniskaart Archeologie

Voor een goede afweging van archeologische belangen in de ruimtelijke ordening is kennis nodig. Met het programma Kenniskaart Archeologie wordt beoogd om door middel van diverse hulpmiddelen de archeologische praktijk effectiever te maken. Dit zijn tools op het gebied van archeologische verwachtingen, verstoringen door onder andere landbouw, archeologische erfgoedkaarten, methoden van prospectie, onderzoeksvragen en wetenschappelijke syntheses. In dit wetenschappelijke rapport worden de totstandkoming van de kennisproducten en de gemaakte keuzes toegelicht.

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 55
Redactie: R.C.G.M. Lauwerier, M.C. Eerden, B.J. Groenewoudt, M.A. Lascaris, E. Rensink, B.I. Smit, B.P. Speleers en J. van Doesburg
Auteurs: J.-E. Abrahamse, A.M. Blom, H.M.P. Bouwmeester, J.A.A. Bos, O. Brinkkemper, F.T.S. Brounen, K.M. Cohen, R. Dambrink, R. de Bruijn, T. de Groot, J.W. de Kort, F. de Vries, S. de Vries, M.C. Eerden, G. Erkens, H. Feiken, M.T.I.J. Gouw-Bouman, B.J. Groenewoudt, M.P. Hijma, D.J. Huisman, B.J.M. Jansen, M. Kosian, K. Koster, M.H. Kriek, M.A. Lascaris, R.C.G.M. Lauwerier, G.J. Maas, V.C. Marges, H.J. Pierik, E. Rensink, E. Romeijn, J. Schokker, B.I. Smit, M. Snoek, B.P. Speleers, J. Stafleu, E.M. Theunissen, R. van Beek, I.M.M. van der Jagt, J. van Doesburg, H. van Reuler, P.C. Vos en H.J.T. Weerts
ISBN/EAN: 9789057992773
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017