10 september Bijeenkomst 'Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan' (Groningen, Friesland, Drenthe)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Noordelijk Archeologisch Depot, Nieuweweg 76, 9364 PE te Nuis

Vanaf april 2019 organiseren de provinciale erfgoedsteunpunten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bijeenkomsten 'Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan'. Voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vindt de bijeenkomst plaats op 10 september 2019.

Hoe ga ik om met de omgeving van monumenten? Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed? Hoe doen andere gemeenten dat eigenlijk? Op dinsdagmiddag 10 september vanaf 13.00 uur organiseren de 3 Noordelijke Steunpunten samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de bijeenkomst 'Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan'. Deze bijeenkomst is het vervolg op de landelijke serie van provinciale bijeenkomsten 'Omgevingswet en Erfgoed' uit 2018.

Doel van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument en door samen een routekaart te maken. Het begin (omgevingsvisie) en einddoel (omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers  cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en rijk in Drenthe, Friesland en Groningen.

Meer informatie

Locatie Noordelijk Archeologisch Depot, Nieuweweg 76, 9364 PE te Nuis
Kosten  Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
Aanmelding  U kunt zich alvast aanmelden via aanmeld@libau.nl
Voor meer informatie Bel of mail Dick Bloemhof, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Telefoon: (058) 2662519, e-mail: dbloemhof@monumentenzorg.frl


De bijeenkomst wordt georganiseerd door

Steunpunt Erfgoed Drenthe, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Serie provinciale bijeenkomsten

Dit is de laatste provinciale bijeenkomst in de reeks van 2019.