22 juni E-RIHS Partnermiddag

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie CollectieCentrum Nederland, Amersfoort

Zet in mijn agenda

De partnerbijeenkomsten van E-RIHS  (European Research Infrastructure for Heritage Science) staan in het teken van ontmoeting. Enerzijds tussen specialisten en vertegenwoordigers van de drie betrokken domeinen: roerend erfgoed, gebouwd erfgoed en archeologie. Anderzijds tussen verschillende disciplines uit wetenschap en praktijk die zich bezig houden met erfgoedonderzoek.

Graag nodigen we alle betrokkenen bij E-RIHS en andere geïnteresseerden uit voor de volgende partnermiddag op 22 juni. Het wordt een inspirerend, interactief programma van 13 tot 17 uur met voor de liefhebbers een lunch vooraf en een borrel achteraf. Voor degenen die het CC NL - het depot van het Rijksmuseum, Paleis ’t Loo, het Nederlands Openluchtmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) - nog niet hebben gezien: we organiseren voor hen een rondleiding voor de lunch.

Aanmelden

Zet de datum in je agenda en schrijf je eventueel vast in voor deze middag via: e-rihs@cultureelerfgoed.nl. Het programma wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd en op de website van E-RIHS.

Over E-RIHS

E-RIHS is in 2020 opgericht om samenwerking tussen erfgoedwetenschappers te bevorderen. De RCE is coördinator van de Nederlandse tak. Het doel is de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van internationale laboratoriumfaciliteiten, onderzoeksdata en het netwerk van kennis en expertise. Daarmee wordt cultureel erfgoed op een duurzame manier voor toekomstige generaties behouden en toegankelijk gemaakt. Een groot aantal universiteiten, overheidsinstellingen, musea en archieven werkt erin samen.