28 oktober ErfgoedOntmoeting

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie zie website ErfgoedAcademie

Twee keer per jaar organiseert de ErfgoedAcademie een ErfgoedOntmoeting. Het doel van deze ontmoetingen is tweeledig: het onder de aandacht brengen van vakinhoudelijke ontwikkelingen en een moment voor leden van de ErfgoedAcademie om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en het eigen denken aan te scherpen. Uitgebreide informatie vindt u op erfgoedacademie.nl.