27 oktober Symposium Behoud groen erfgoed

Activiteitendata
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Deze bijeenkomst stond eerder gepland op 14 april 2020.

Het symposium Behoud groen erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort gaat over de instandhouding van bedreigde populaties van wilde bomen en struiken in Nederland.

Uit een onlangs met subsidie van de RCE opgesteld rapport blijkt dat de staat van de inheemse bomen en struiken in Nederland ronduit zorgwekkend is. De helft van de soorten is zeldzaam en in hun voortbestaan bedreigd. Toch wordt dit nauwelijks opgemerkt. Met dit symposium willen we de aandacht vestigen op de problemen, maar vooral ook de oplossingen in kaart brengen.

Aanmelden

Deelname is gratis. Het formulier waarmee u zich kunt aanmelden zal tijdig op deze plek te vinden zijn.

Programma

Tijd

13.00 uur

Inloop met koffie en thee

13.30

Welkom

13.35

Groen erfgoed en de RCE

Otto Brinkkemper (RCE)

13.40

Behoud van wilde bronpopulaties van inheemse bomen en struiken

Lodewijk van Kemenade (Landschapsbeheer Flevoland)

14.05

Wilde bomen en struiken;  groen erfgoed van natuur en cultuurhistorie

Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes)

14.30

Genetische aspecten bij behoud van bronpopulaties van wilde bomen en struiken

Paul Copini (Centrum Genetische Bronnen)

14.55

Pauze

15.35

Door de bomen het bos zien

Lammert Kragt (Staatsbosbeheer) en René van Loon (Ecologisch Adviesbureau Van Loon)

16.00

Plenaire discussie over te nemen stappen

16.30

Afsluiting en netwerkborrel