De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een overheidsinstituut

Cultureel erfgoed is kwetsbaar. Goede zorg ontstaat niet vanzelf. Zeker niet als terreinen op de schop gaan, wanneer historische gebouwen een nieuwe functie krijgen of bij opslag van kunstobjecten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt welke aspecten van het erfgoed het beste zijn om te bewaren. En hoe die cultuurhistorische waarden het beste onderhouden kunnen worden.

Cees van 't Veen

Directeur Cees van ’t Veen

‘Zorg voor ons erfgoed. Dat is waar wij voor staan. Met specialistische kennis van het erfgoed stimuleren wij eigenaren, beheerders, particuliere organisaties en overheden om ons waardevolle erfgoed voor toekomstige generaties veilig te stellen. Ik ben trots op onze medewerkers die met zoveel passie hun kennis willen delen.’

Werken of een stage bij de Rijksdienst

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Samen met anderen zijn wij verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlands erfgoed boven en onder de grond en onder water. Kennis is ons kapitaal. Wij koesteren deze en geven haar graag door. Kennis vind je terug in onze boeken en in digitale middelen, maar eerst en vooral in de mensen die hier werken.

Lees meer over vacatures of stages.

Contactinformatie

Amersfoort

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
(033) 421 7 421
› routebeschrijving

Postadres

Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Lelystad

Oostvaardersdijk 01-04
8244 PA Lelystad
› routebeschrijving

Amsterdam

Hobbemastraat 22
1071 ZC Amsterdam
› routebeschrijving

Rijswijk

Visseringlaan 3
2288 ER Rijswijk
› routebeschrijving

Infodesk

Voor inhoudelijke vragen
(033) 421 7 456
info@cultureelerfgoed.nl