Naar de navigatie

Lange historie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bestaat sinds 2009, maar kent een geschiedenis van meer dan 130 jaar. In 1875 werd binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken de afdeling Kunsten en Wetenschappen ingesteld. Onder leiding van Victor de Stuers verstrekte die afdeling subsidies voor restauraties van monumenten.

Uit de zogenoemde Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een Inventaris en eene Beschrijving van de Nederlandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst uit 1903, ontstond in 1918 het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Die naam veranderde in 1947 in Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Op dat moment ging de archeologische afdeling zelfstandig verder als Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. In 1995 werd het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie hierin opgenomen.

Om de samenhang te versterken kwamen beide rijksdiensten in 2006 weer samen als de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. In 2009 ging deze Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heten.