Naar de navigatie

Publicaties

Tijdschrift

Het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt u vier maal per jaar de actuele ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor het erfgoed.
Ook de nieuwsbrieven die verschenen tussen 2006 en 2009 kunt u hier downloaden.

Gidsen

De vakinhoudelijke brochures van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn voortaan verkrijgbaar als digitale gids en niet meer als drukwerk. 

Alle gidsen

Een toekomst voor

Iedere categorie monumenten kent haar eigen specifieke eisen voor gebruik en hergebruik. In de serie Een toekomst voor geeft de Rijksdienst uitgangspunten en praktische tips voor het herbestemmen en het in stand houden van een aantal van deze categorieën.

Erfgoedbalans 2009

Voor het maken van zorgvuldige afwegingen is kennis nodig over de stand van zaken rond ons erfgoed.  Deze Erfgoedbalans biedt concrete gegevens en constateringen over het erfgoed, het erfgoedbeleid en de ontwikkeling daarvan.  

Richtlijnen en modelbestekken

In samenwerking met de branche stelt de Rijksdienst richtlijnen op om de kwaliteit in de erfgoedzorg te waarborgen.

Nieuwsbrief European Heritage Heads Forum (EHHF)

Begin november 2010 verscheen de 1e nieuwsbrief van de European Heritage Heads Forum (EHHF). Nederland was in 2011 gastheer van dit netwerk van directeuren van Europese erfgoeddiensten.

Nieuwe publicaties

Dit publiceerde de Rijksdienst in de afgelopen drie maanden.