Naar de navigatie

Kaartapplicatie Archeologie in de gemeente

Archeologie in de gemeente geeft u een overzicht van alle archeologische onderzoeken, vondsten en sporen in Nederland. De kaartapplicatie biedt u vlotte toegang tot informatie over archeologie in de Nederlandse bodem, ook als u geen toegang heeft tot Archis (het archeologische informatiesysteem voor professionals in Nederland). U krijgt snel een beeld van de onderzoeken en vondsten die gedaan zijn.

Direct naar de kaartapplicatie Archeologie in de gemeente >

Screenshot Archeologie in de gemeente.

Screenshot Archeologie in de gemeente. 

Bronnen Archeologie in de gemeente

Met Archeologie in de gemeente vindt u gemakkelijk archeologische onderzoeken in Nederland, inclusief onderzoeken naar dierlijke en plantaardige resten. De informatie in de kaartapplicatie komt van Archis. Aanvullende gegevens over dierlijke vondsten (met name botresten) komen uit BoneInfo en data over plantaardige vondsten (zaden, resten van planten en bomen) uit Radar. Daarnaast biedt de applicatie ook verwijzingen naar het E depot van DANS en het register van Nederlandse soorten van NCB Naturalis.

Hoe werkt het?

U kunt op verschillende manieren een archeologisch onderzoek opzoeken, te weten:

  • Via de zoekfunctie: typ in de zoekfunctie de plaatsnaam, het adres of een postcode en klik op zoeken. 
  • Via de kaart: zoom- en schuif met uw muis in het kaartje.
  • Via de timeslider: onderin het scherm staat een tijdbalk. U selecteert een periode door de uiteinden te schuiven of te klikken op de punten tussen de dateringen.
  • Via criteria: selecteer op complextype, verwerving, periode, begin-/eindjaar en/of uitvoerder. Klik op het oranje pijltje naast een criterium. Een lijst met items opent. Tussen haakjes staat hoeveel treffers er op een item zijn. Kies een item en klik op zoek.

De resultaten worden gelocaliseerd op de kaart en in de linkerkolom staan ze bij naam. Wanneer u op een onderzoek klikt, heeft u toegang tot de volgende informatie:

  • Basisinformatie: datering en complex. Een rood of groen vinkje geeft aan of er ook sporen, vondsten of deelonderzoeken zijn.
  • Detailinformatie: complex, type, beschrijving, onderdeel van, datum of periode, acquisitie type, bron, ID en vondsten.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen en informatie over Archeologie in de gemeente en de gebruiksmogelijkheden neemt u contact op met de infodesk:  info@cultureelerfgoed.nl

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed streeft naar openbaarmaking van alle afgeronde onzerzoeken in ARCHIS. De Rijksdienst zich ingespannen om in de gepresenteerde set gegevens persoonlijke details uit te filteren. Mocht dat onverhoopt niet goed zijn gelukt of zijn er andere gronden voor bezwaar, neem dan contact op met de infodesk.

Archeologie in de gemeente op uw eigen website?

Het is mogelijk om archeologie in de gemeente als widget in te passen in uw eigen website. De applicatie start dan al ingezoomd op uw eigen gemeente. Voor informatie hierover neemt u contact op met InfoDesk.