Naar de navigatie

Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH)

Vanaf 1 januari 2013 is de KICH website niet meer beschikbaar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal een deel van de cultuurhistorische informatie die via de KICH website op te vragen was, met behulp van nieuwe technieken blijven aanbieden.

Vanaf 2013 presenteert de Rijksdienst zijn cultuurhistorische informatie in de vorm van kaartlagen op het overheidsportaal De Atlas Leefomgeving. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil namelijk hergebruiken wat al bedacht is en participeren in reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Daarnaast wil de Rijksdienst modernere technieken toepassen (webservices).

De Rijksdienst biedt de datasets die voortvloeien uit haar wettelijke taken in de vorm van webservices aan. Dit gebeurt conform de Europese INSPIRE richtlijnen. De webservices zijn te vinden via het Nationaal Georegister. Daarin worden de datasets ook uitvoerig beschreven. Met webservices kunnen gegevens eenvoudiger worden uitgewisseld met onze partners, andere overheden en het bedrijfsleven.

De KICH website was sinds 2005 in de lucht. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was verantwoordelijk voor het beheer. Sindsdien is echter het nodige veranderd in de mogelijkheden om cultuurhistorische informatie beschikbaar te stellen. Vanwege deze nieuwe mogelijkheden en de kosten en complexiteit van de KICH website heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besloten om de KICH website uit te faseren.

Het uitfaseren van de KICH website en het onderbrengen van geo-diensten en -data in andere omgevingen is onderdeel van het project Erfgoedatlas. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benjamin Dekkers, projectleider van het project Erfgoedatlas, b.dekkers@cultureelerfgoed.nl.