Naar de navigatie

Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie

Een schat aan maritieme vondsten. Dat biedt ons Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie in Lelystad.

Collectie

De maritieme collectie van het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie bestaat uit:

 • circa 33.000 objecten (depot Lelystad)
 • geconserveerde en gerestaureerde schepen:
  • de beurtvaarder en De Zeehond (depot in Lelystad)
  • de ventjager (opgesteld bij Nieuw Land Erfgoed in Lelystad)
  • de Pinas (opgesteld op het Willemsoordterrein in Den Helder)
 • 15 onder het kwelwaterniveau herbegraven schepen in het buitendepot bij Nijkerk (depot Lelystad)
 • (archeologische) scheepsmodellen (depot Lelystad)

Landcollectie versus onderwatercollectie

Onze collectie bestaat uit twee delen met elk een eigen (beheer)geschiedenis:

 • de landcollectie: circa 23.000 objecten, grotendeels uit in Flevoland en elders opgegraven schepen, scheepsonderdelen en inventaris (sinds de jaren veertig uit de vorige eeuw)
 • de onderwatercollectie: zo’n 10.000 objecten die het resultaat zijn van systematisch onderzoek naar de opgraving van scheepsresten in de Nederlandse wateren sinds de jaren tachtig

Alles op de foto

De maritieme vondsten uit onze landcollectie zijn digitaal ontsloten via onze beeldbank. Ook wordt de collectie gefotografeerd: van elk object komt op termijn een foto beschikbaar. Een deel is te zien via het geheugen van Nederland.

De onderwatercollectie is nog niet in de collectiecatalogus opgenomen.

Lezen (over vondsten)

Onze zogenoemde vondstdocumentatie bestaat uit opgravingingsdossiers en verkenningsrapporten, scheepsbouwkundige tekeningen, foto’s, dia’s en video's . Ook publicaties van onderzoeksresultaten (rapporten, jaarverslagen) horen hierbij.

De vondstdocumentatie en een handbibliotheek met vakliteratuur is te vinden in onze vestiging in Lelystad die toegankelijk is voor publiek. Voor een bezoek kunt u een afspraak maken met de bibliothecaresse: mevrouw J. Wittebrood, bibliotheek-lelystad@cultureelerfgoed.nl

Zoeken in de online catalogus

Titels van boeken, tijdschriften en (gedeelten van) scheepsbouwkundige tekeningen zijn in te zien via de collectiecatalogus.

Let op: alleen de titels met een verwijzing naar de deelbibliotheek in Lelystad zijn bij de afdeling Scheepsarcheologie te vinden.