Naar de navigatie

Nieuwe publicaties

 

 omslag huisplattegronden in nederlandHuisplattegronden in nederland Archeologische sporen avn het huis

cover Scheepswrak Burgzand- Noord 10Scheepswrak Burgzand-Noord. Monitoring en fysieke bescherming, zomer 2010 (pdf 7,2 MB)

omslag RAM 221Scheepswrak Stavoren 17. Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 221 (pdf 1,8 MB) 

 Romeins brons bedreigd? Een eerste onderzoek naar degradatie van het bodemarchief van het Romeinse castellum Fectio. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 219 (pdf 4,27 MB)

Omslag RAM 217Omleiding N273-Haelen Rapportage Archeologische Monumentenzorg 217 (pdf 12,2 MB)

Omslag tijdschrift 1, 2014Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nummer 1, 2014 (pdf 10,2 MB)

beginscherm e-publicatie Kennis voor CollectiesE-publicatie Kennis voor Collecties

Wallen en grachten aan de Wasbeeklaan. Archeologische waarnemingen Warmond-Wasbeeklaan 31, najaar 2012. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 220 (pdf 2,7 MB)

publicatie Visie, Missie en Strategie met schilderij Victory Boogie Woogie op omslagVisie, Missie en Strategie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013 (pdf 7,4 MB)

Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt - St. Geertruid. De resultaten van 2010. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 218 (pdf 6,8 MB). Bijlage: kaart vuursteenmijnveld te Rijckholt - St. Geertruid (pdf 772 kB)

Archeologische rijksmonumenten - Informatie voor eigenaren, beheerders en gebruikers (pdf 2,76 MB)

Een middeleeuwse hoeve in Swalmen-NieuwenhofEen middeleeuwse hoeve in Swalmen-Nieuwenhof (Roermond). Archeologie in de A73-Zuid. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 204 (pdf 12,8 MB)

Bernadette van Hellenberg Hubar, De genade van de steiger: monumentale kerkelijke schilderkunst in het interbellum. Walburg Pers

Publicatie: Industrieel ErfgoedKarel Loeff, Industrieel Erfgoed: van buitenbeentje in de monumentenzorg naar boegbeeld van de erfgoedzorg. Primavera Pers

A Matter of Life and Death at Mienakker (the Netherlands)A Matter of Life and Death at Mienakker (the Netherlands). Late Neolithic Behavioural Variability in a Dynamic Landscape (pdf 41 MB)

Omslag Monumenten van de wederopbouwDorine van Hoogstraten, Ben de Vries, Monumenten van de wederopbouw in Nederland 1940-1965. Nai010 uitgevers

Omslag Kunst van de wederopbouwFrans van Burkom, Yteke Spoelstra, Simone Vermaat, Kunst van de wederopbouw in Nederland 1940-1965. Nai010 uitgevers

Omslag Atlas van de wederopbouwAnita Blom, Atlas van de wederopbouw in Nederland 1940-1965. Nai010 uitgevers

Margriet van Eikema Hommes en Elmer Kolfin, De Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een zaal uit loutere liefde, Zwolle, Uitgeverij Waanders & De Kunst, 2013.

Behoud van binnen. Preventieve conservering van interieurs. WBooks en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Collectieplan 2014-2017Collectieplan 2014-2017 (pdf 6,3 MB)

Oude sporen in een nieuwe eeuwOude sporen in een nieuwe eeuw - De uitdaging na Belvedere (pdf 5,1 MB)

Kennis voor de zorg voor ons erfgoed nr. 3 (pdf 2.32 MB)

Cultureel erfgoed op de kaart - Een nieuw cartografisch ontwerp (pdf 1,36 MB)

Cultureel erfgoed op de kaart - bijlagen (pdf 2,84 MB)

Advies in beeld - Waar de praktijk om vraagt (pdf 6,05 MB)

Omslag Tijdschrift 3 2013Tijdschrift van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed, nummer 3 2013 (pdf 10,5 MB)